WYKAZ WYBRANYCH KONTRAHENTÓW ZMR JUREX OD ROKU 1989:

REGENERACJA ŁOŻYSK, WYKONANIE NOWYCH ŁOŻYSK ORAZ OBUDÓW
Lp.Kontrahent  Średnica   od-doRodzaj łożysk
1ABB DOLMELØ 200 - 500segmenty łożyskowe, pierścienie uszczelniające, panewki generatora
2ALSTOM ELBLĄGØ 100 - 400łożyska turbinowe i generatora
3ELEKTROWNIA BEŁCHATÓWØ 80 - 270łożyska oporowo-nośne pomp
4ELEKTROWNIA KONINØ 60 - 435łożyska turbinowe i generatora
5ELEKTROWNIA KOZIENICEØ 200 - 500łożyska turbinowe 500 MW i generatora
6ELEKTROWNIA OSTROŁĘKAØ 180 - 400łożyska turbinowe, pierścienie uszczelnienia wodorowego
7ELEKTROWNIA RYBNIKØ 50 - 180łożyska pomp i inne
8ELEKTROWNIA SKAWINAØ 50 - 1290turbinowe, pomp, uszczelnienia wodorowe, młynów kulowych
9ELEKTROWNIA TURÓWØ 300 - 435łożyska turbinowe, łożyska pomp, wentylatorów, uszczelnienia wodorowe
10ELEKTROWNIA ŁAGISZAØ 65 - 160łożyska pomp
11ELEKTROWNIA JAWORZNO IIIØ 100 - 330łożyska pomp wody zasilającej, łożyska turbinowe
12ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓWØ 100 - 200łożyska turbinowe
13ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃØ 70 - 400łożyska wzbudnicy i turbinowe
14ELEKTROCIEPŁOWNIA ŁÓDŹØ 200 - 400łożyska turbinowe
15ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI POZNAŃSKICH S.A.Ø 100 - 120panewki wentylatorów młynowych
16ELEKTROCIEPŁOWNIA HUTY KATOWICE - EC NOWAØ 160 - 500panewki pomp, wentylatora ssawy
17HUTA LUCINIØ 63 - 400klatki walcownicze
18HUTA T. SENDZIMIRAØ 440 - 900tuleje
19HUTA ZAWIERCIEØ 150 - 200tuleje ślizgowe, panewki
20HUTA ŁABĘDYØ 300 - 435panewki przekładniowe
21KGHM POLSKA MIEDŹØ 120 - 1600łożyska pomp i maszyn wyciągowych
22CEMENTOWNIA CHEŁMØ 1300 - 1400półpanewki młynów węgla i cementu
23CEMENTOWNIA GÓRAŻDŻEØ 1600panewki młynów
24CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZØ 1600 - 2000półpanewki młynów cementu
25CEMENTOWNIA OŻARÓWØ 1600 - 1800półpanewki młynów cementu
26CEMENTOWNIA RUDNIKIØ 800 - 2200półpanewki młynów cementu
27CEMENTOWNIA STRZELCE OPOLSKIEØ 1800korpusy łożysk młynów, panewki młynów surowca i cementu
28WIBREM WROCŁAWØ 70 - 400łożyska wzbudnicy i turbinowe
29INTERCELL - OSTROŁĘKAØ 500 - 700bieżnie łożyskowe
30Walcownie Bruzdowe ZAWIERCIEØ 240 - 450
31ENERGOCUKIER RopczyceØ 180łożyska generatora
32PPU WAMECH - KRAKÓWØ 120łożyska wentylatorów
33Zakłady Remontowe Energetyki LUBLINØ 180 - 400łożyska turbinowe i generatora
34WICO GmbH D-02979 Esterheide OT Sabrodt NiemcyØ 350 - 755łożyska nośne
REMONTY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ NISKO, ŚREDNIO I WYSOKOPRĘŻNEJ
Lp.Kontrahent  Średnica      armatury    od-doRodzaj armatury
1ELEKTROWNIA OSTROŁĘKADn 80 - 500zasuwy parowe, wodne
2ELEKTROWNIA SKAWINADn 50 - 1800pompy, wirniki wentylatorów
3ELEKTROWNIA HALEMBADn 1000 - 1200zasuwy wysokocisnieniowe parowe i wodne, przepustnice
4ELEKTROWNIA JAWORZNO IIIDn 100 - 250zasuwy parowe, odcinające
5ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓWDn 15 - 200zawory, zasuwy parowe
6ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃDn 15 - 600zawory regulacyjne, zawory odcinające, zawory bezpieczeństwa typu SIZ, zasuwy parowe i wodne
7ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI W ŁÓDZIDn 250 - 1000zasuwy parowe i wodne, zawory bezpieczeństwa typu SIZ, przepustnice
8DALKIA ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI POZNAŃSKICH S. A. Dn 80 - 700zawory regulacyjne, zawory odcinające, zawory bezpieczeństwa SIZ, zasuwy parowe i wodne
9ELEKTROCIEPŁOWNIE KUJAWSKIE zawory regulacyjne
10ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ S.A.Dn 100 - 200zasuwy , zawory zaporowe i regulacyjne
11ELEKTROCIEPŁOWNIA MOSZCZENICADn 100 - 350zasuwy parowe i wodne, zawory
12ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLADn 100 - 300zasuwy parowe, zawory regulacyjne
13ELEKTROCIEPŁOWNIA HUTY KATOWICE- EC NOWADn 50 - 1000zawory bezpieczeństwa, zawory regulacyjne, zawory zwrotne, zawory odcinające, przepustnice, zasuwy parowe, dennice
14SIARKOPOL GRZYBÓWDn 100 - 300zasuwy, zwory
15AGROS-FORTUNA TARCZYNDn 40 - 200zawory, zasuwy
16Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWYDn 50 - 200zawory bezpieczeństwa, zawory regulacyjne
17Warszawskie Zakłady PapierniczeDn 100 - 350zawory, zasuwy
Copyright © ZMR JUREX 2006
park maszynowy
Designed by BLUE SCREEN Daniel Strzelczyk